Vouchery – regulamin

Regulamin korzystania z zaproszeń 

WAŻNOŚĆ I ZAKRES

 1. Każde zaproszenie jest ważne 6 miesięcy od daty zakupu i w takim czasie należy je zrealizować.
 2. Zaproszenia są imienne, zawierają numer, datę ważności oraz nazwę zabiegu lub kwotę.
 3. Zaproszenia na kwotę można realizować na dowolne usługi z oferty salonu, w tym oferty promocyjne, w ramach wskazanej kwoty. 
 4. Zaproszenia na konkretne zabiegi można wymieniać na inne zabiegi z oferty, o ile ich wartość jest taka sama jak wartość wykupionego zaproszenia.
 5. Jeśli wartość wybranego zabiegu przewyższa wartość wykupionego zaproszenia, dodatkową kwotę można dopłacić gotówką lub kartą po wykonanym zabiegu. 
 6. Jeśli wartość wybranego zabiegu jest niższa niż wartość wykupionego zaproszenia, nie zwracamy różnicy, nie oferujemy produktów kosmetycznych, ale różnicę w kwocie można wykorzystać na kolejny zabieg.

REALIZACJA

 1. Aby zrealizować zaproszenie należy umówić się telefonicznie, za pośrednictwem poczty salon@relaxinspa.pl lub poprzez rezerwację on-line, podając nr zaproszenia. Dzień wcześniej przypominamy o umówionej wizycie za pośrednictwem SMS-a, a w przypadku zmiany planów przypominamy o konieczności odwołania wizyty.
 2. Przed zabiegiem należy przekazać zaproszenie w recepcji.

REZYGNACJE I REKLAMACJE

 1. Osoba obdarowana zobowiązana jest poinformować w przypadku rezygnacji z wizyty co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 2. W przypadku odwołania zabiegu w czasie <24h przed zapisem, Relax in Spa zastrzega sobie prawo do obniżenia wartości zabiegu o 50%.
 3. W przypadku braku odwołania zaplanowanej wizyty Relax in Spa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji vouchera.
 4. Relax in Spa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zaproszenia w przypadku, gdy upłynęła jego data ważności.
 5. Wszelkie reklamacje składane na realizację usług przez Relax in Spa będą rozpatrywane w ciągu 30 dni i po ich złożeniu na piśmie.

Vouchery – regulamin

Regulamin korzystania z zaproszeń 

WAŻNOŚĆ I ZAKRES

 1. Każde zaproszenie jest ważne 6 miesięcy od daty zakupu i w takim czasie należy je zrealizować.
 2. Zaproszenia są imienne, zawierają numer, datę ważności oraz nazwę zabiegu lub kwotę.
 3. Zaproszenia na kwotę można realizować na dowolne usługi z oferty salonu, w tym oferty promocyjne, w ramach wskazanej kwoty. 
 4. Zaproszenia na konkretne zabiegi można wymieniać na inne zabiegi z oferty, o ile ich wartość jest taka sama jak wartość wykupionego zaproszenia.
 5. Jeśli wartość wybranego zabiegu przewyższa wartość wykupionego zaproszenia, dodatkową kwotę można dopłacić gotówką lub kartą po wykonanym zabiegu. 
 6. Jeśli wartość wybranego zabiegu jest niższa niż wartość wykupionego zaproszenia, nie zwracamy różnicy, nie oferujemy produktów kosmetycznych, ale różnicę w kwocie można wykorzystać na kolejny zabieg.

REALIZACJA

 1. Aby zrealizować zaproszenie należy umówić się telefonicznie, za pośrednictwem poczty salon@relaxinspa.pl lub poprzez rezerwację on-line, podając nr zaproszenia. Dzień wcześniej przypominamy o umówionej wizycie za pośrednictwem SMS-a, a w przypadku zmiany planów przypominamy o konieczności odwołania wizyty.
 2. Przed zabiegiem należy przekazać zaproszenie w recepcji.

REZYGNACJE I REKLAMACJE

 1. Osoba obdarowana zobowiązana jest poinformować w przypadku rezygnacji z wizyty co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 2. W przypadku odwołania zabiegu w czasie <24h przed zapisem, Relax in Spa zastrzega sobie prawo do obniżenia wartości zabiegu o 50%.
 3. W przypadku braku odwołania zaplanowanej wizyty Relax in Spa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji vouchera.
 4. Relax in Spa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zaproszenia w przypadku, gdy upłynęła jego data ważności.
 5. Wszelkie reklamacje składane na realizację usług przez Relax in Spa będą rozpatrywane w ciągu 30 dni i po ich złożeniu na piśmie.