RODO – Polityka Prywatności Relax in Spa

RODO – Polityka Prywatności Relax in Spa

Polityka prywatności Relax in Spa 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów Salonu w związku z korzystaniem przez nich z usług Relax in Spa. Polityka.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w salonie jest Mezzo z siedzibą w Brwinowie, 05-840, ul. Myśliwska 10, NIP 534 102 90 59.
 3. Administratorem Ochrony Danych jest Beata Paruszewska-Vitry, z którą można się kontaktować poprzez e-mail salon@relaxinspa.pl lub pod numerem tel 600 340 302.
 4. Dostawca usług przetwarza dane na podstawie:
 1. zgody wyrażanej przez Użytkownika,
 2. w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczeniu usług,
 3. w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Salon realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz podane telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Dostawcę Serwisu obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikator Użytkownika oraz hasło, nr telefonu.

 

Dodaj komentarz

Close Menu
×

Koszyk